صد حسِ خوبشنیدن آهنگ دلخواهت وقتی توقعش را نداری همیشه خوب است. حالا چی وسط یک پلی‌لیست باشد که یادت نبوده آهنگت داخلش است، یا کسی در خیابان آهنگت را بلند پخش کند. برای من بیشتر از همیشه وقتی لذت بخش است که داخل موتر میشوی و رادیو را روشن میکنی، آهنگت شروع به پخش کردن میکند، تو صدای رادیو را تا آخر بلند میکنی و شروع میکنی به خواندن :)


آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

خیلیلو هستی azar-music dsetarehsoheil عشق نامه dlpowerpoint جدایی عاشق afrasazepuya pikasoitpc قمیشــی مــــوزیک